Priimek Kraj Župnija
Adamič Adamovo Velike Lašče
Andolšek Andol, Velika Slevica Velike Lašče
Ban Zakot Brežice
Baškovič Mrzlava vas Čatež ob Savi
Bavdek Kaplanovo Velike Lašče
Benger ? Novo mesto - Kapitelj
Berlančič Krška vas Cerklje ob Krki
Bogovič Zgornji Obrež Krško - Videm, Artiče
Bortič Kapele Kapele, Pišece
Božič Kobile Leskovec pri Krškem
Bratanič Gazice Cerklje ob Krki
Buttler ? Novo mesto - Kapitelj
Ceranja ? Krško - Videm, Zdole
Cvetkovič Zgornji Obrež Krško - Videm, Artiče
Debeljak Škrlovica Velike Lašče
Dimč Zasavje Brežice, Cerklje ob Krki
Drobnič Mala Slevica, Poznikovo, Strmec, Cerklje ob Krki Velike Lašče, Cerklje ob Krki
Gerdanc Cerina Čatež ob Savi
Gerdovič Dolenje Skopice, Zasavje, Krška vas Cerklje ob Krki
Gerjevič Zgornji Obrež, Trnje Krško - Videm, Artiče, Brežice
Geršak ? ?
Glavan Brlog ?
Glibe (Gliebe) Krška vas, Kukovo (Kočevje) Cerklje ob Krki, Polom, Stari Log
Glogovšek ? ?
Golič Zgornji Obrež Krško - Videm, Artiče
Golobič Kapele Kapele, Pišece
Gorčan ? ?
Hegler (Högler, Hoegler) Kukovo Polom, Staril Log
Horžen Župeča vas Cerklje ob Krki
Hotko Globoko, Piršenbreg Pišece
Ivšič Krška vas Cerklje ob Krki
Jurečič Gazice, Veliko Mraševo Cerklje ob Krki
Kaver Velike Malence Čatež ob Savi
Kerin Senuše Leskovec pri Krškem
Kočevar ? Brestanica
Komočar Mrzlava vas, Žejno Čatež ob Savi
Kranjc Krška vas Cerklje ob Krki
Krulc Kapele Kapele, Pišece
Kržan Gabrnica, Piršenbreg, Mali vrh, Cundrovec Pišece, Brežice
Kukovičič ? Brestanica
Kuželj Krška vas Cerklje ob Krki
Lajkovič Pristava Leskovec pri Krškem
Lapuh Brezina, Bukošek Brežice
Levak Zgornji Obrež Krško - Videm, Artiče
Metelko ? ?
Mlatkovič Kalce - Naklo Čatež ob Savi
Močnik Strmec Velike Lašče
Nečemer Grčeča vas Leskovec pri Krškem
Novak ? ?
Ogorevc Piršenbreg, Kapele Kapele, Pišece
Oštir Kraška vas Čatež ob Savi
Pavlič Kladje Brestanica
Pečnik Dolenji Leskovec Brestanica
Pešič Vinji Vrh Sveti Križ - Podbočje
Piltaver Krška vas Cerklje ob Krki
Pric Kalce - Naklo, Ravne Leskovec pri Krškem
Poldan Zasavje Brežice, Cerklje ob Krki
Požar Kapele, Piršenbreg, Globoko Kapele, Pišece
Puček Zakot, Zasavje, Hrastje pri Cerkljah Brežice, Cerklje ob Krki
Račič Cerklje ob Krki, Vihre Leskovec pri Krškem
Ravnikar Vrhovska vas Sveti Križ - Podbočje
Resnik ? ?
Rihtarič Brezina Brežice
Rostohar ? ?
Savnik Brezina Brežice
Šepec ? ?
Sintič Jelše Leskovec pri Krškem
Škofljanc Brege Leskovec pri Krškem
Škulj Adamovo, Grič Velike Lašče
Slakonja Žejno Čatež ob Savi
Smukovič Črneča vas, Bušeča vas, Poštena vas Sveti Križ - Podbočje
Sršen Izvir Sveti Križ - Podbočje
Stanko Zasavje Brežice, Cerklje ob Krki
Sternad Krška vas Cerklje ob Krki
Strgar Piršenbreg Pišece
Suban Izvir Sveti Križ - Podbočje
Špiler Ravne Krško - Videm, Zdole
Štefanič Skopice Cerklje ob Krki
Šuler Bojsno, Kapele Kapele, Pišece
Tomše Globočice, Čatež ob Savi Čatež ob Savi
Unetič ? Sveti Križ - Podbočje
Urekar Čatež ob Savi Čatež ob Savi
Urh ? Čatež ob Savi
Vegelj Brvi Sveti Križ - Podbočje
Vidovič Senuše Leskovec pri Krškem
Vintar Trebelnik Sveti Križ - Podbočje
Voljčank ? Brežice
Vouk Presladol, Kladje Brestanica
Zakovšek Krška vas Cerklje ob Krki
Zakrajšek Kot pri Veliki Slevici Velike Lašče
Žarn Veliko Mraševo Cerklje ob Krki
Žerjav Trebež Brežice
Živoder ? ?