Šrajbarski turn 

 

Gospostvo Šrajbarski turn se omenja v virih v prvi polovici 15 stoletja, in to leta 1436 in 1455 kot Celjski fevd. V 16. stoletju so bili njegovi lastniki Valvasorji. Janez Krstnik Valvasor, ki s svojo ženo Emerenciano ni imel otrok, je v svoji oporoki 3. avgusta 1581 zapustil gospostvo trem nečakom: Petru, Mihaelu in Marku baronom Mosconom, le-ti so bili sinovi Franca Moscona in Valvasorjeve sestre Elizabete in se omenjajo še leta 1608. Gospostvo je ostalo v lasti Mosconov do leta 1653, ko je Janez Krstnik baron Moscon 20. januarja prodal Volfu Engelbertu grofu Auerspergu. Od njega pa je 18. februarja istega leta kupil Peter grof Zrinjski. Leta 1658 je gospostvo kupil za  64 000 goldinarjev Janez Herbert grof Auersperg, general v Karlovcu. Po njegovi smrti leta 1668 so gospostvo podedovali njegovi sinovi Franc Anton, Volf Jakob in Ditrih. Dve leti po smrti Volfa Jakoba 1702 sta si delež umrlega brata razdelila Franc Anton in Ditrih, ki je še istega leta kupil delež Franca Antona in tako postal edini lastnik gospostva, umrl je leta 1706. Gospostvo je podedoval njegov mladoletni sin Aleksander Inocenc.  Po njegovi smrti leta 1759 je prešlo gospostvo na njegovega sina Riharda Jožefa. S prisojilno listino je bil 25. maja 1798 priznan za lastnika njegov sin in dedič Aleksander. Njemu je 12 septembra 1825 sledil po prisojilni listini sin Anton Aleksander (Anastasius Grün), ki je umrl v Gradcu 12. septembra 1876 in zapustil gospostvo mladoletnemu sinu Teodorju; le-ta je bil priznan za lastnika s prisojilno listino 17. januarja 1879. Umrl je 4. maja 1881 v Gradcu. Gospostvo je 12. decembra 1884 po prisojilni listini pripadlo Ervinu grofu Auerspergu. Od njega sta 1. decembra 1908 kupila  za 520 000 kron posestnika Karel Kotnik z Verda in Jožef Lenarčič iz Vrhnike. Karel Kotnik je 27. februarja 1910 kupil za 230 000 kron Lenarčičev delež in je 31. marca istega leta posestvo za 850 000 kron prodal Hrvatsko-Slavonski banki za parceliranje in kolonizacijo.

Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1982