Zgodovina Krške vasi

 

 

 

V pripravi

 

Vir: Franciscejski kataster, Arhiv Republike Slovenije, Digitalizirano arhivsko gradivo. (http://sigov3.sigov.si/arhiv/)

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Pregledovalnik podatkov. (http://prostor.gov.si/iokno/iokno.jsp)

 

PREBIVALSTVO

 

Kmetje podložni gospostvu Krško (~1600):

Juretta Craniz (Jurij Kranjc)

Jurij Türekh (Jurij Turk)

Michael Krischanitsch (Mihael Križanič)

Marthin Surkho (Martin Zorko)

Michel Khodritsch (Mihael Kodrič)

Jansche Chrastouiniz

Jurij Grundtschar und Lucas Couatsch (Jurij Gruntčar in Luka Kovač)

Jureta Chrainz (Jurij Kranjc)

Jernij Slackhonna (Jernej Slakonja)

Jernej Brasda (Jernej Brazda)

Laure Wreckh

Marthin "Cotkhar"

Andre Kuss (Andrej Kus)

Jansche Kreschanitsch (Janže Križanič)

Lucas Surkho (Luka Zorko)

Gregor Draganitsch (Gregor Draganič)

Jurij Khodritsch (Jurij Kodrič)

Wallandt Dietrich

Jacob Surckho (Jakob Zorko)

Gregor Eschenizitsch

Micula Vrag

Michael Kallez

Blas Schemenitschikh (Blaž Semeničnik)

Leonhardt ____

Michel Brumhen (Mihael Brumen)

Bastian Vrag (Boštjan Vrag)

Michel Kallez (Mihael Kalec)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, II/4u.)

 

Kmetje podložni gospostvu Krško (1653 - 1658):

Michel Juretitsch (Mihael Jurečič)

Mathia Turckh (Matija Turk)

Andre Khmetitsch (Andrej Kmetič)

Jensche Turckh (Janže Turk)

Peter Skerbez (Peter Škrbec)

Jurj Khodritsch (Jurij Kodrič)

Jensche Turckh (Janže Turk)

Juuan Khaltschitsch (Johan Kaltčič)

Micula Turckh (Nikolaj Turk)

Jurj Bernhard

Jurij Turckh (Jurij Turk)

Petter Votschackh (Peter Votčjak)

Marco Butschär (Marko Bučar)

Mathia Koshtelz (Matija Kostelc)

Marco Butschär (Marko Bučar)

Micula Turckh (Nikolaj Turk)

Jurj Khmetitsch (Jurij Kmetič)

Mathia Lantscaritsch (Mathija Lančarič)

Jansche Petauar (Janže Piltaver)

Michel Khaltschitsch (Mihael Kaltčič)

Jensche Tschernnared (Janže Sternad)

Jansche Khodritsch (Janže Kodrič)

Markho Gerlouitsch (Marko Gerlovič)

Mathia Turckh (Matija Turk)

Andre Juretitsch (Andrej Jurečič)

Gregor Khus (Gregor Kus)

Micula Penitsch (Nikolaj Penič)

Jacob Micolauitsch (Jakob Miklovič)

Paule Martintschitsch (Pavel Martinčič)

Jurij Khaltschitsch (Jurij Kalčič)

Lucas Schurkho (Luka Zorko)

Iuuan Khaltschitsh (Ivan Kalčič)

Mathia Lastauez (Matija Lastovec)

Micola Turckh (Nikolaj Turk)

Petter Volkhouitsch (Peter Volkovič)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, I/25u.)

 

Kmetje podložni gospostvu Krško (1687-1692):

Michel Juretitsch (Mihael Jurečič)

Andre Turgkh (Andrej Turk)

Stephan Khostrouiz (Štefan Kostrevec)

Marthin Turgkh (Martin Turk)

Jacob Peltauer (Jakob Piltaver)

Petter Khodritshc (Peter Kodrič)

Michl Shkhaurin (Mihael Škavrin)

Paull Periz (Pavel Pirc)

Jansche Jaukhshitsch (Janže Javkšič)

Jansche Lastouitsch (Janže Lastovič)

Petter Butsch (Peter Buč)

Petter Vatschakh (Peter Vočjak)

Juuan Ratkhouitsch (Johan Ratkovič)

Jury Khmetitsch (Jurij Kmetič)

Marthin Castelz (Martin Kastelc)

Petter Lanzaritsch (Peter Lončarič)

Andre Peltauer (Andrej Piltaver)

Jansche Khuss (Janže Kus)

Simon Jankho (Simon Janko)

Caspar Gerlouitsch (Gašper Gerlovič)

Adam Periz (Adam Pirc)

Marthin Gerlouitsch (Martin Gerlovič)

Jacob Periz (Jakob Pirc)

Mihl Slobkho (Mihael Zlobko)

Gregor Khuss (Gregor Kus)

Mathia Sauran

Gregor Starnath (Gregor Sternad)

Laure Mazhon (Lovrenc Moškon)

Jansche Sternath (Janže Sternad)

Marthin Khuss (Martin Kus)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 730, Gospostvo Dol, fasc 113, Strassoldo.)

 

Kmetje podložni gospostvu Krško (1756):

Martin Kodrič

Martin Pungerčič

Matija Gerlovič

Jurij Turk

Matija Jankovič

Peter Sternad

Adam Piltaver

/

Martin Kuželj

Gregor Pelko

Martin Turk

Matija Piltaver

Mihael Piltaver

Janže Piltaver

Martin Martinčič

Jurij Turk

Martin Piltaver

Ivan Jurečič

Mihael Piltaver

Mihael Ban

Jurij Sternad

Jakob Piltaver

Janže Piltaver

Matija Gerlovič

Janže Lešina

Matija Kus

Ivan Lašič

Martin Turk

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, II/5u.)

 

Gospodarji po hišnih številkah leta 1824:

1. Andrej Krulc

2. Mihael Uglešič

3. Katarina Jankovič

4. Marija Horžen

5. Franc Zakovšek

6. Anton Piltaver

7. /

8. Jože Horvatič

9. /

10. Johan Zakovšek

11. Jakob Piltaver

12. Anton Račič

13. Ivan Horžen

14. Tomaž Kranjc

15. Mihael Berlančič

16. Jože Poldan

17. Erban Kuželj

18. Valentin Berlančič

19. Marko Piltaver

20. Jože Piltaver

21. Valentin Ivšič

22. Blaž Jazbec

23. Mihael Jankovič

24. Franc Duhanič

25. /

26. Matija Mešnak

27. /

28. Johan Žokalj

29. Jože Piltaver

30. Jernej Butkovec

31. Johan Kuželj

32. /

33. Martin Kuželj

34. Andrej Kuželj

35. Mihael Žokalj

36. Johan Kovačič

37. Johan Lubi

38. /

39. Erban Žokalj

40. Matija Račič

41. Valentin Piltaver

42. /

43. Jože Žokalj

(Arhiv Republike Slovenije, Franciscejski kataster.)

 

Gospodarji po hišnih številkah v letih 1835 - 1844:

1. Johan Žokalj

2. Andrej Račečič

3. Katarina Jankovič (vdova)

4. Johan Horžen

5. Franc Zakovšek

6. Anton Piltaver

7. Johan Piltaver

8. Jože Horvatič

9. /

10. Johan Zakovšek

11. Martin Piltaver

12. Anton Račič

13. Johan Horžen

14. Jože Kranjc

15. Mihael Berlančič (vdovec)

16. Andrej Poldan

17. Jurij Ajster

18. Johan Berlančič

19. Marko Piltaver

20. Lucija Piltaver (vdova)

21. Valentin Ivšič

22. Blaž Jazbec

23. Mihael Jankovič

24. Franc Duhanič

25. Ana Muller

26. Matija Mešnak

27. /

28. Johan Žokalj

29. Jože Piltaver

30. Mihael Kodrič

31. Johan Kuželj

32. /

33. Franc Žnideršič

34. Andrej Kuželj

35. Mihael Žokalj

36. Johan Kovačič

37. Jože Lubi

38. Andrej Zupančič

39. Mihael Jalovec

40. Franc Račič

41. Valentin Piltaver

42. Jože Žokalj

43. Johan Maletič

44. Anton Kodrič

45. Mihael Piltaver

46. Ma___ Slovenc

47. Jože Piltaver

48. Matija Gerdovič

49. Matija Piltaver

50. Andrej Piltaver

51. Andrej Račič

52. Andrej Jankovič

(Župnijski arhiv Cerklje ob Krki, Status Animarum 1835 - 1844.)

 

 

 

 

    Gostovanje