Zgodovina Račje vasi

 

V pripravi

Vir: Franciscejski kataster, Arhiv Republike Slovenije, Digitalizirano arhivsko gradivo. (http://sigov3.sigov.si/arhiv/)

 

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Pregledovalnik podatkov. (http://prostor.gov.si/iokno/iokno.jsp)

 

PREBIVALSTVO

 

Popis orožja gospostva Krško iz leta 1578 za Račjo vas:

Matevž Godec (kopje in sekira)

Matija Veteršič (kopje in sekira)

(Kmečki punti na Slovenskem, str. 127. Situla 13. Ljubljana 1973.)

 

Naborni seznam kmetov, sposobnih za vojaško obrambo proti Turkom opatije Studenec svete Marije pri Kostanjevici, ki je bil narejen 5. avgusta 1582 - Račja vas:

Andre Hodko (Andrej Hotko)

Gregor Pedenigkh (Gregor Bedenik)

Peter Mali

Matija Jurošič (Matija Jurečič)

(Vasko Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem, Ljubljana 1991, str. 108.)

 

Kmetje Podložni gospostvu Krško (~1600):

Matheus und Lucas Godec (Matej in Luka Godec)

Mathia Weterschitsch (Matija Veteršič)

Michel Khanditsch und Jurj Pillitsch (Mihael Kandič in Jurij Pilič)

Michel Sijueth

Anndree Harekho (Andrej Hotko?)

Gregor Podijnniz (Gregor Benedik?)

Peter Jurschitsch

Mathia Jurschitsch

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, II/4u.)

 

Hišni gospodarji Račje vasi po urbarju gospostva Šrajbarski turn (1652):

Jacob Basnikh (Jakob Baznik)

Andre Basnikh (Andrej Baznik)

Marco des Vide Wotertshitsch sohn (Marko, sin Vida Veteršiča)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, II/29u.)

 

Po urbarju gospostva Krško (1653-1658):

Jürj Godec (Jurij Godec)

Jennsche Züertniackh

Michel Jürkhoüitsch (Mihael Jurkovič)

Jacob Tschandeckh (Jakob Čandek)

Gregor Hodkho (Gregor Hotko)

Lüca Jüraschisch (Luka Jurečič)

Baritsch Pedinitsch (Barič Predanič)

Jürj Jüraschisch (Jurij Jurečič)

Mathia Wotershitsh (Matija Veteršič)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka urbarjev, I/25u.)

 

Po urbarju gospostva Krško (1687-1692):

Michal Zandigkh (Mihael Čandek)

Jansche Godez (Janže Godec)

Michl Khaltschitsch (Miheal Kaltčič)

Lucas Ratschitsch (Luka Račič)

Jacob Stenizer

(Arhiv Republike Slovenije, AS 730, Gospostvo Dol, fasc 113, Strassoldo.)

 

Po urbarju gospostva Krško (1756)

Andre Kuschell (Andrej Kuželj)

Michael Jankouitsch (Mihael Jankovič)

(Arhiv Republike Slovenije, AS 1074, Zbirka Urbarjev, II/5u.)

 

Lastniki hiš 1824 - s hišnimi številkami:

1. Anton Žibert

3. Martin Ajster

4. Martin Žibert

5. Marko Kuželj

6. Mihael Horžen

7. Valentin Žibert

8. Andrej Nečemer

9. Martin Dvornik

10. Mihael Dvornik

11. Erban Dvornik

12. Matija Urbanč

13. Mihael Žibert

15. Matija Zorko

16. Jurij Zorko

(Arhiv Republike Slovenije, Franciscejski kataster.)

 

Gospodarji po hišnih številkah v letih 1835 - 1844:

1. Anton Žibert

2. Martin Ajster

3. Martin Žibert

4. Johan Škrbina

5. Jože Jevšnik

6. Valentin Žibert

7. Matija Rotar

8. Martin Dvornik

9. Mihael Dvornik

10. Franc Dvornik

11. Matija Urbanč

12. Mihael Žibert

13. Johan Jevšnik

14. Johan Kodrič

15. Johan Lukanc

(Župnijski arhiv Cerklje ob Krki, Status Animarum 1835 - 1844.)