Zgodovina Zasavja

Zasavje je bilo naselje na desnem bregu reke Save, severno od Krške vasi in jugo - vzhodno od Dolenjih Skopic. Že samo ime pove, da je ležalo ob reki Savi in je bilo zato nenehno izpostavljeno poplavam. Ena izmed največjih poplav je bila zabeležena konec januarja 1781, ko je odneslo skoraj celo vas (14 hiš) in cerkev sv. Nikolaja. Vzrok za katastrofalno poplavo je bila nenadna sprememba toka reke Save.* Kljub veliki škodi je večina ljudi še ostala v naselju, vendar so se skozi celotno 19. stoletje postopoma preselili, večinoma v Krško vas. Tako je ob koncu 19. stoletja vas povsem izginila. Zasavje se po matičnih knjigah pojavlja nekako do 1784 v župniji Brežice, vse do propada pa v župniji Cerklje ob Krki.

*Jože Škofljanec, Brežiški frančiškanski samostan v drugi polovici 18. stoletja, Ljubljana 1996.

 

! - Na zemljevidu je narisan napačen vrstni red vasi: Cerklje ob Krki, Boršt, Župeča vas, Račja vas. Vasi si pravilno sledijo po tem vrstnem redu: Cerklje ob Krki, Župeča vas, Račja vas, Boršt.

Vir: Vincenc Rajšp, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 - 1787, 2. zvezek, Ljubljana 1996.

 

Vir: Franciscejski kataster, Arhiv Republike Slovenije, Digitalizirano arhivsko gradivo. (http://sigov3.sigov.si/arhiv/)

 

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Pregledovalnik podatkov. (http://prostor.gov.si/iokno/iokno.jsp)

 

 

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas (http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/users/login.asp?refurl=%2FNVatlas%2Fewmap%2Easp)

 

 

Prebivalstvo

 

Hišni gospodarji Zasavja po urbarju gospostva Brežice (1759-1766):

Štefan Sovec

Matija Gergič

Janže Šinkovec

Janže Šinkovec

Janže Kavčič

Janže Horvatič

Martin Žerjav

Martin Slovenc

Martin Puček

Mihael Poldan

Martin Puček

Andrej Mesarič

Jože Ferenčak

Martin Puček

Adam Ramuš

Pavel Kastelc

Jože Dimič

Jurij Waldin

Janže Žokalj

Janže Rudman

(Arhiv Republike Slovenije, AS 726, Gospostvo Brežice, knjiga III C, 4 (1759-1766).)

 

Gospodarji po hišnih številkah v letih 1835 - 1844:

1. Johan Poldan

2. Martin Slovenc

3. Matija Videnič

4. Johan Vidmar

5. Blaž Stanko

6. Johan Šinkovec

7. Martin Slovenc

8. Martin Starčič

9. Martin Stanko

10. Martin Poldan

11. Andrej Vidmar

12. Johan Puček

(Župnijski arhiv Cerklje ob Krki, Status Animarum 1835 - 1844.)

 

Gospodarji po hišnih številkah v letih 1858-1868:

1. /

2. Matija Slovenc

3. Anton Vidmar

4. Jože Zorčič

5. Anton Stanko

6. Johan Šinkovec

7. /

8. /

9. /

10. /

11. Franc Šinkovec

(Župnijski arhiv Cerklje ob Krki, Status Animarum 1858-1868.)

 

Gospodarji po hišnih številkah okrog leta 1885:

1. /

2. Matija Slovenc

3. Pavel Palloti in Jože Puček

4. Johan Dvornik

5. Margareta Stanko

6. Johan Šinkovec

7. /

8. /

9. /

10. /

11. Franc Šinkovec

(Župnijski arhiv Cerklje ob Krki, Status Animarum ~1885.)